Adres Gegevens

Vitaminen voor je ziel
Dimphy Boetzkes
Kon. Wilhelminastraat 19
4145KG Schoonrewoerd
Nederland

tel: 06 48 149 408
Ik ben bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur en in het weekend alleen voor spoedgevallen. Wanneer ik de telefoon niet kan opnemen, zal ik je zo spoedig mogelijk terug bellen.
email: info@vitaminenvoorjeziel.nl

Beroepsvereniging CAT Complementair aanvullende therapeuten en WKKGZ

Vitaminen voor je ziel is aangesloten bij het CAT Complementair aanvullende therapeuten. Cat Complementair aanvullende therapeuten werkt bij geschillen samen met Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten en voldoet zodoende aan de WKKGZ en de WGBO. Sessies bij Vitaminen voor je ziel vinden plaats op basis van de CAT-behandelovereenkomst en de morele beroepscode. Verder voldoet Vitaminen voor je ziel per 25 mei 2018 aan de wet AVG.
Stuur gerust een email of vul de contactformulier hier onder in.

  PRIVACY POLICY

  Vitaminen voor je ziel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  Ook worden, indien nodig, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  – zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  – er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  – Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  – Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  – Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  – Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

  PRIVACY OP DE FACTUUR

  Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
  – Uw naam, adres en woonplaats
  – Uw geboortedatum
  – De datum van de behandeling
  – Een korte omschrijving van de behandeling
  – De kosten van het behandeling

  Vitaminen voor je ziel

  Dimphy Boetzkes
  Kon. Wilhelminastraat 19
  4145KG Schoonrewoerd
  Tel: 06 48 149 408
  E-mail: info@vitaminenvoorjeziel.nl

  Meld u aan voor onze nieuwsbrief?

  Laatste Blogs

  Neem Contact Op

   Designed by TapGames.nl